Sandra Hendriks, Meander Consult

Een rugzak vol ervaringen en opleidingen

Ik werk sinds 1984 in de geestelijke gezondheidszorg en heb een rugzak vol (levens)ervaringen en opleidingen.  In 1987 ben ik begonnen aan de HBO-Verpleegkunde en heb die in 1991 afgerond.  Na mijn carrière in de geriatrische en psychiatrische gezondheidszorg volgde een overstap naar KPN. Daar was ik als projectleider verantwoordelijk voor het verbeteren van de communicatie en het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook werkte ik bij KPN als loopbaanbegeleider en begeleidde de re-integratietrajecten van mensen met een burn-out. In 1997 ben ik de Gestaltopleiding bij Multi-di-Mens gestart en in 2005 afgerond.

Sinds 1998 heb ik mijn eigen praktijk in psychotherapie, loopbaanbegeleiding, coaching en counseling.

Witte jurk bosDeskundig, nuchter en met humor

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij de meeste klachten, het soort therapie niet zoveel uitmaakt voor een goed resultaat. Het gaat om de klik tussen een begeleider en een cliënt. Mijn cliënten zeggen vaak dat het ze heel zwaar leek, therapie, maar dat ze er bij mij toch ook om konden lachen. Bij mij is het veilig. Ik oordeel niet en sta naast je, in het hier en nu.

Me-ander Consult

Meander heeft twee betekenissen voor mij. Me-ander: ‘ik’ en ‘de ander’. Wij maken contact en voeren samen de dialoog. Dat komt ook terug in mijn logo waarbij ‘me’ en ‘ander’ verbonden zijn, maar ook twee op zichzelf staande woorden blijven. Daarnaast hoop ik dat mijn cliënten hun natuurlijke stroom weer gaan volgen. Zoals een rivier meandert.

Meander Consult is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht. Alles wat tussen de cliënt en de therapeut besproken wordt kan alleen met derden worden gedeeld indien de cliënt hiervoor schriftelijke toestemming verleend heeft.

Meer informatie of een afspraak maken?

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via het contactformulier of telefonisch via 06-50 90 11 88.

Sandra Hendriks

Mijn AGB codes bij verzekeraars zijn:

praktijkcode 90010926 zorgverlenerscode 90031994

praktijkcode 94506704 zorgverlenerscode 94007627